„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Skierniewice”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Skierniewice oraz utworzenie, prowadzenie, wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

96-100 Skierniewice


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się