Dostawa aparatury

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury tj. Chromatograf gazowy z detektorem mas i termodesorberom – 1 kpl. – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ
i obejmuje:
1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane),
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane),
5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

15-351 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się