Dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – II Zakresy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – II Zakresy tj.:
- Zakres I – Meble biurowe,
- Zakres II – Krzesła.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Meble muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998.148.973).
5. Meble muszą spełniać normy, atesty o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ. Odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie norm i atestów, zostaną dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się