Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mełno-Boguszewo

» Opis zapytania

Gmina Gruta realizuje zadanie pn.
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mełno-Boguszewo

Projektowane spięcie wodociągowe przebiegać będzie po następujących działkach:
dla gminy Gruta DZ. 239,298,101/8,101/3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :GRUTA 040602_2
OBRĘB 008 MEŁNO
DZ. 47,48/2,86/2,85/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :GRUTA 040602_2
OBRĘB 0007 KITNOWO


Zamawiający w załącznikach od nr 1 do nr 2 - przedstawił opis techniczny przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych rozwiązań technicznych, zastosowanie na zaproponowanym przez projektanta poziomie lub o wyższej jakości materiałów budowlanych. Przedmiot zamówienia ma spełniać wszystkie aktualnie obowiązując wymagania zgodnie z Prawem budowlanym i przeznaczeniem budynku.

Zamawiający wymaga od Wybranego Wykonawcy złożenia przed terminem podpisania umowy kosztorysu z uwzględnieniem zaproponowanych materiałów o jakości równoważnej lub wyższej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gruta 244
Gruta 86-330
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Gruta
Gruta 244
Gruta 86-330
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się