Dostawa rękawiczek diagnostycznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym:
a) Rękawic diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych – Część nr 1,
b) Rękawic diagnostycznych winylowych, pudrowanych/bezpudrowych – Część nr 2,
c) Rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezlateksowych, bezpudrowych – Część nr 3,
d) Rękawic diagnostycznych nitrylowych z wewnętrzną powłoką ochronną – Część nr 4,
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych (Załącznik nr 1 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawy przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 3 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Szopena 2
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Dodatki

» Dane nabywcy

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się