Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:15


» Lokalizacja

ul. Rynek 41
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Bolesławiec
ul. Rynek 41
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się