Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice – Boleścice – Wojciechowice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest
Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice – Boleścice – Wojciechowice
Zadanie dotyczy remontu odcinków drogi gminnej oraz remontu dwóch obiektów
mostowych leżących w ciągu tej drogi, w następującym zakresie:
Remont mostu w Pawłowicach oraz remont odcinka drogi w km 0+000 ÷ 0+566
Remont mostu w Boleścicach oraz remont odcinka drogi w km 2+214 ÷ 3+260
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakres prac obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu obiektów mostowych oraz remont drogi gminnej (szczegółowy zakres określają przedmiary robót).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) przedmiarem robót
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
zwaną w dalszej treści umowy STWiOR
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dworcowa 20
Sędziszów 28-340
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Sędziszów
Dworcowa 20
Sędziszów 28-340
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się