Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020.
Oferowany sprzęt i oprogramowanie mają być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ (formularzu oferty).

2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na asortyment o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. W ramach umowy wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do krośnieńskich szkół podstawowych według wykazu sporządzonego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się