Odnowienie licencji dla urządzenia Cisco FPR2110 zainstalowanego w budynku Wydziału Zarządzania.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji dla urządzenia Cisco FPR2110 zainstalowanego w budynku Wydziału Zarządzania.
2) W Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz, znajduje się pełny opis przedmiotu zamówienia.
3) Oferta musi zawierać opis oferowanego oprogramowania, przynajmniej w takim zakresie, aby w toku oceny ofert przez zamawiającego możliwe było bezpośrednie ich porównanie z parametrami wymaganymi w załączniku nr 1 specyfikacji.
4) Przez obowiązek opisu oferowanego oprogramowania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu rozumiane jest podanie stosowanej przez producenta nazwy własnej (np. part number, marka, symbol) w takim zakresie, w jakim pozwoli to na ustalenie, na podstawie powszechnie dostępnych materiałów producenta (np. informacji zamieszczonej na stronach internetowych), zgodności oferowanego produktu z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia postawionymi w Załączniku nr 1 specyfikacji. Jako uzupełnienie opisu w zakresie określonym w ust. 4 niniejszego działu, uznane będą również prospekty, katalogi i inne materiały producenta opisujące oferowane oprogramowanie, jeżeli zostaną złożone wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty.
5) Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w Załączniku nr 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.
6) Pod pojęciem odnowienia licencji należy rozumieć subskrypcję na okres 36 miesięcy z zagwarantowanym dostępem do najnowszych wersji oprogramowania, dostępem do wszelkich poprawek, aktualizacji, kontakt w kwestiach technicznych i pełne wsparcie producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się