Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Kielce w latach 2021, 2022 i 2023

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie oznakowania drogowego: poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Kielce w latach 2021, 2022 i 2023
2. Zakres robót obejmuje:
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu zgodnie z przekazaną dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez Zamawiającego, tj. m.in. wykonanie znaków, montaż/demontaż znaków, montaż/demontaż słupków, mycie znaków, montaż/demontaż progów zwalniających, montaż/demontaż azyli dla pieszych, montaż/demontaż ogrodzeń segmentowych, montaż/demontaż stojaków rowerowych, tymczasowy montaż zastaw, itp.,
- pełnienie całodobowych dyżurów w celu napraw oznakowania, urządzeń BRD, zabezpieczenia powstałych w pasie drogowym awarii oraz realizowania zleconych przez Zamawiającego projektów organizacji ruchu,
- wykonanie oznakowania poziomego, tj. m.in. oznakowanie cienkowarstwowe, oznakowanie grubowarstwowe, usuwanie oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania tymczasowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się