Utrzymanie i rozbudowa aplikacji webowych oraz aplikacji „Kopaliny” w zakresie niekoncesjonowanej eksploatacji wraz ze wsparciem technicznym oraz ze świadczeniem usługi gwarancji na wykonane prace

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i rozbudowa aplikacji webowych oraz aplikacji „Kopaliny” w zakresie niekoncesjonowanej eksploatacji wraz ze wsparciem technicznym oraz ze świadczeniem usługi gwarancji na wykonane prace.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;
- Załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się