Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w szczególności: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości, w tym śliskości pośniegowej.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wykaz i kolejność odśnieżania dróg , zakres obowiązków związanych z odśnieżaniem, odladzaniem i zabezpieczaniem materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę dla celów związanych z umową, oraz informacje dotyczące terminów podejmowania przez Wykonawcę powyższych obowiązków, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamowienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 8/9
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Myślenice
Rynek 8/9
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się