Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego ciągnika rolniczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego ciągnika rolniczego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 roku, z przebiegiem nie większym niż 1200 Mtg, potwierdzonym przez serwis autoryzowanego dystrybutora oferowanego ciągnika. W zakres dostawy wchodzi ponadto dokumentacja techniczna i przeszkolenie obsługi – zakres zamówienia, jak i specyfikacja techniczna jest szczegółowo opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do: zawarcia umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy;
• przedstawienia obowiązującej i niezmiennej oferty 35 miesięcznych rat leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem płatności przy uwzględnieniu opłaty wstępnej w wysokości 45% wartości ciągnika netto + VAT oraz kwoty wykupu ciągnika w wysokości 1% wartości ciągnika netto + VAT
• Udzielenia minimum 3 miesięcznej, na poprawne funkcjonowanie ciągnika i serwisowanie wliczone w koszty rat leasingu
• Przeszkolenia personelu zamawiającego w obsłudze ciągnika.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Henryka Sienkiewicza 91
Ostrowiec Św. 27-400
Województwo: -
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.
Henryka Sienkiewicza 91
Ostrowiec Św. 27-400
Województwo: -
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się