Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).
Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia, podawania posiłków (zestawów), dbania o czystość w trakcie spotkania jak i uprzątnięcia pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia po zakończeniu usługi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 2 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 09:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się