Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do garnizonów administrowanych przez 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wskazanie asortymentu oraz ilości przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań zawiera, załącznik nr 2a-c do SIWZ – Formularze cenowe – który jest jej integralną częścią. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:15


» Lokalizacja

ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty skrobiowe

» Dane nabywcy

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się