Remont laboratoriów badawczych nr 10 i 18 w budynku „Nowej Chemii” przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/60/MW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty:

a) budowlane:
• wymiana stolarki drzwiowej, naświetli;
• demontaż dygestoriów i blatów żelbetowych;
• skucie uszkodzonych fragmentów tynków ze ścian i stropów;
• demontaż sufitu podwieszonego;
• rozebranie posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi;
• wykonanie nowej posadzki z nowymi warstwami podposadzkowymi;
• roboty tynkowe i okładzinowe ścian;
• płytkowanie ścian;
• wykonanie sufitu podwieszonego i obudowy płytami GK;
• malowanie ścian, sufitów i grzejników;

b) instalacyjne:
• roboty demontażowe w zakresie instalacji gazu, wody, kanalizacji, próżni i sprężonego powietrza;
• wymiana rurociągów wody i kanalizacji przebiegających wzdłuż wyspowych i przyściennych stołów laboratoryjnych, montaż natrysku bezpieczeństwa;
• wykonanie podłączenia dwóch nowych dygestoriów do wentylacji wyciągowej w zakresie technologicznym oraz w zakresie instalacji wody, kanalizacji, próżni i sprężonego powietrza;
• montaż nawiewników okiennych szczelinowych;
• montaż przepływowych podgrzewaczy wody, wpustu podłogowego, nowej armatury odcinającej;

c) elektryczne:
• demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;
• roboty przygotowawcze i budowlane pod ułożenie kabli, przewodów, kabli oraz osprzęt instalacyjny;
• wykonanie trasy kablowej;
• wymiana tablicy laboratoryjnej wraz z aparaturą zabezpieczającą;
• wykonanie instalacji oświetlenia;
• wykonanie instalacji elektrycznej dla nowych stołów laboratoryjnych i nowych dygestoriów;
• wykonanie instalacji siły;
• wykonanie zasilania laboratorium;
• wykonanie instalacji dla jednego stanowiska komputerowego sieci teleinformatycznej;
• wykonanie instalacji dla wyłącznika laboratorium;
• zaprawianie bruzd z przewodami i kablami;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych w tym fotometrycznych;

Wywóz i utylizacja złomu, gruzu oraz utylizacja źródeł światła.
2. Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane;
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne.
3. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni (56 dni) od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się