Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :” Klimatyzacja w budynku a Starostwa"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :
” Klimatyzacja w budynku a Starostwa”. Szczegółowy opis zamówienia i wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w: dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wiosny Ludów 1
Chodzież 64-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1
Chodzież 64-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się