Roboty budowlane związane z Termomodernizacją– docieplenie budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przy ul. Kołowej 3 w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z ociepleniem budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przy ul. Kołowej 3 w Krakowie.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej w odniesieniu do elewacji zachodniej – frontowej i elewacji północnej -bocznej, obejmujące m.in.:
• docieplenie ścian zewnętrznych oraz wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ( ścian fundamentowo - piwnicznych),
• remont obróbek blacharskich, parapetów, barierek,
• remont zadaszenia nad wejściem,
• nawierzchnia (opaska) z kostki brukowej wokół termomodernizowanych ścian budynku,
• prace tymczasowe i towarzyszące ww. robotom budowlanym,
• zakończenie ocieplenia na wypukłych krawędziach budynku na łączeniu elewacji północnej ze wschodnią i zachodniej z południową zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami zastosowanej technologii.
• montaż budek lęgowych dla ptaków w/g specyfikacji, dostarczonych prze zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kołowa 3
Kraków 30-134
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
ul. Kołowa 3
Kraków 30-134
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się