Dostawa zestawu do wykonywania badań nieniszczących

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do wykonywania badań nieniszczących z zastosowaniem metody termografii aktywnej wraz z wyposażeniem. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:
1) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy;
2) uruchomienie przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego;
3) wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do samodzielnej obsługi dostarczonego urządzenia przez wyznaczony personel Zamawiającego.
Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Pułaskiego 6/10
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pułaskiego 6/10
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się