Wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych – paczka nr 1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych – paczka nr 1.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zakład Komunalny "PGM"
Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się