Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Europejskich Służb Zatrudnienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Europejskich Służb Zatrudnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Adama Stanisława Naruszewicza 11
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się