Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) część nr 1 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek (łącznie 603 materiałów eksploatacyjnych w 37 pozycjach);
b) część nr 2 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i faksów (łącznie 111 materiałów eksploatacyjnych w 31 pozycjach).
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć według własnego wyboru ofertę na dowolną liczbę części.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis poszczególnych części, zawierają załączniki do SIWZ: a) Część 1 – załączniki A i A1; b) Część 2 – załączniki A i A2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa 00-207
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa 00-207
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się