Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 103678L w m. Wola Sernicka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika przy dr. gminnej nr 103678L w m. Wola Sernicka. Zakres i rodzaj robót obejmuje: roboty przygotowawcze i wdrożenie czasowej organizacji ruchu, usunięcie warstwy urodzajnej, roboty ziemne - wykonanie nasypu pod chodnik i zjazdy, cięcie i rozbiórka nawierzchni asfaltowej, rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej płyt ażurowych, wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie obramowania chodnika i zjazdów, wykonanie podbudowy chodnika i zjazdów, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów, przebrukowania (w górę) istniejących zjazdów, prace porządkowe i wykończeniowe. Szczegółowy opis zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: projekt drogowy, STWiORB, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu, przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Serniki
Serniki 21-107
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Serniki
Serniki
Serniki 21-107
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się