Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach następujących oddzielnych pakietów.
Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe materiałów objętych przedmiotem zamówienia określają pozycje wymienione w druku „FORMULARZ CENOWY”, który stanowi Załącznik nr 2.
Szczegółowy sposób wykonania zamówienia publicznego opisany został w druku „PROJEKT UMOWY”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się