Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.”

Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia określają tabela kosztowa stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się