Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez Wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. 2. Zamówienie składa się z 21 następujących części: Część 1 - Wyroby do zbrojenia betonu; Część 2 - Wyroby do izolacji cieplnej; Część 3 - Elementy drobnowymiarowe murowe (ceramiczne i silikatowe); Część 4 - Elementy drobnowymiarowe murowe (z betonu komórkowego i betonu kruszywowego), Część 5 - Elementy drobnowymiarowe drogowe; Część 6 - Zaprawy murarskie i tynkarskie; Część 7 - Okna; Część 8 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – stałe pionowe znaki drogowe – znaki stałe; Część 9 - Stałe pionowe znaki drogowe – słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe; Część 10 - Geotekstylia, geomembrany; Część 11 - Cementy; Część 12 – Stałe urządzenia przeciwpożarowe – autonomiczne czujki dymu; Część 13 – Drzwi przeciwpożarowe; Część 14 - Grzejniki i konwektory; Część 15 - Kleje cementowe do płytek; Część 16 - Kruszywa; Część 17 - Wyroby wodochronne; Część 18 - Kanały odwadniające nawierzchnię; Część 19 - Rury i kształtki z betonu; Część 20 - Płytki ceramiczne; Część 21 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Na Stoku 50
Gdańsk 80-874
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Na Stoku 50
Gdańsk 80-874
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się