PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CELU JEGO PRZEZNACZENIA NA DWULOKALOWY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na funkcję mieszkalną wraz instalacją sanitarną i elektryczną oraz pracami wykończeniowymi na zewnątrz obiektu:
a) Powierzchnia zabudowy budynku - 170,60m2
b) Powierzchnia utwardzona – 37,50m2
c) Powierzchnia biologicznie czynna – 23,00m2
d) Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 – 54,80m2
e) Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 – 59,80m2
f) Powierzchnia użytkowa wspólna – 14,90m2
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kaliska 59
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Turku
ul. Kaliska 59
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się