Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łaźni w budynku zakwaterowania osadzonych C na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łaźni w budynku zakwaterowania osadzonych C na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu, 41-806 Zabrze, ul. Księdza Pawła Janika 12, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.
Ogólny zakres prac:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b) roboty murarskie i tynkarskie oraz obudowywanie elementów płytami g-k,
c) roboty hydroizolacyjne,
d) roboty instalacyjne; wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczne,
e) roboty malarskie,
f) pokrywanie podłóg i ścian płytkami,
g) roboty wykończeniowe i montażowe wewnętrzne
Zamawiający ponadto udostępnia Wykonawcom przedmiar robót, w postaci Załącznika nr 2 do SIWZ – przedmiar robót.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Janika 12
Zabrze 41-806
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Karny
ul. Janika 12
Zabrze 41-806
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się