Przebudowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na salę gimnastyczną

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (byłego Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie) przy ul. Norwida 10, 77-400 Złotów. W ramach przedmiotowej przebudowy powstanie sala gimnastyczna, która służyć będzie wyłącznie potrzebom szkoły. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym – aneks nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Piasta 32
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Al. Piasta 32
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się