„Zakup, montaż elementów rekreacyjno- edukacyjnych w ramach projektu „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup, montaż elementów rekreacyjno- edukacyjnych w ramach projektu „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Utworzenie ścieżki dydaktycznej:
1. Zestaw: stół okrągły i ławki okrągłe - komplet 1 szt.
Urządzenie powinno być wykonane na konstrukcji metalowej obłożonej drewnem liściastym. Wysokość od 0,7 m do 0,8 m, szerokość blatu 0,60-0,70 m, promień po zewnętrznym łuku od 1,10 do 1,20 m.
2. Kosze na segregację odpadów - 2 szt.
Kosze z czterema komorami na segregację odpadów papierowych, szklanych, plastikowych oraz organicznych. Drewniane uchylne drzwi, zamocowane z przodu urządzenia umożliwią wygodne opróżnienie pojemników śmieciowych. Konstrukcja wykonana z metalu i obłożona liściastym drewnem. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 1,30 m, długość 1,80 m, szerokość 0,70 m.
3. Wiata turystyczna – 1 szt.
Wiata ma pełnić funkcję zadaszenia chroniącego przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem. Pod wiatą zostaną umieszczone zestawy stół i ławek wymienionych w punkcie nr. 9. Szkielet wiaty należy wykonać ze stali z drewnianymi ażurowymi ściankami. Dach pokryty blachą cynkową. Wodę opadową z dachu muszą odprowadzić rynny i rury spustowe (wykonane z blachy cynkowej).Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 2,8 m, długość ściany zabudowanej żaluzją ażurową 2,40 m, długość ściany otwartej 3,60 m.
4. Drabina ukośna - 1 szt.
Drabina ukośna pozwoli na wykonanie ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Zbudowana powinna być z drabinki z elementów stalowych ułożonej ukośnie na dwóch drewnianych poprzeczkach, w całości oparta na 4 drewnianych słupkach. Drewno liściaste. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość nad powierzchnią gruntu 2,20 m, szerokość 1,40 m, długość 2,50 m.
5. Drabinka linowa - 1 szt.
Drabinka linowa służyć będzie do wspinania w celu rozwoju koordynacji ruchowej. Zbudowana powinna być z drewnianej ramy ( drewno bezrdzeniowe lite liściaste o przekroju 90 mm x 90 mm, impregnowane, na której rozpięta zostanie siatka linowa. Liny siatki stalowo polipropylenowe o średnicy 16 mm, krzyżujące się połączone za pomocą wysokoudarowych łączników z tworzywa sztucznego. Zakuwki aluminiowe, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : 140x10x200 cm.
6. Ławeczka do brzuszków - 1 szt.
Ławeczka do brzuszków składać się będzie z ułożonej na drewnianych podporach, drewnianej pochyłej ławeczki, zakończonej stalowym uchwytem. Drewno liściaste. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość nad powierzchnią gruntu 0,90 m, wysokość całkowita 1,10 m, długość 1,50 m, szerokość 0,40 m.
7. Ławka prosta - 4 szt.
Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m, długość siedziska 1,90 m. Umożliwią wygodny odpoczynek grupie sześciu dorosłych osób. Ławki wykonane w technice łączonej- metalowe konstrukcje nośne wykończone drewnianym siedziskiem. Drewno liściaste.
8. Zestaw: stół prosty 2 ławkami - komplet 2 szt.
Stół prosty: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,70 m, szerokość blatu 0,65 m, długość blatu 1,90 m. Dwie ławki proste: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m, długość siedziska 1,90 m. Umożliwią wygodny odpoczynek grupie sześciu dorosłych osób. Ławki i stół wykonane w technice łączonej- metalowe konstrukcję nośne wykończone drewnianym (drewno liściaste) siedziskiem.
9. Zestaw: stół prosty z 2 ławkami z udogodnieniami dla niepełnosprawnych w tym jedna krótka ławka - komplet 1 szt.
Stół prosty: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,70 m, szerokość blatu 0,65 m, długość blatu 1,90 m. Ławka prosta: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m,długość siedziska 1,90 m. Ławka prosta krótka: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m, długość siedziska 1,00 m. Dzięki zastosowaniu ławki prostej krótkiej istnieje możliwość przygotowania miejsca przy stole dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ławki i stół wykonane w technice łączonej- metalowe konstrukcje nośne wykończone drewnianym (drewno liściaste) siedziskiem.
Informacje dodatkowe:
1. Wszystkie opisane elementy zamówienia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa dla placów zabaw lub równoważne.
2. Transport elementów rekreacyjno-edukacyjnych będących przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego z dowolnego miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego w ofercie organizuje i ponosi koszt Zleceniodawca.
3. Załadunek i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie .
Wymagany minimalny okres gwarancji– 60 miesięcy od daty jego odbioru przez Zamawiającego. Szczegóły określa pkt 3 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Tytuł projektu: „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”
Nazwa zadania: Utworzenie ścieżki dydaktycznej. Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Drzewo i produkty celulozowe

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.