Wynajem długoterminowy auta 7-8 osobowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odpłatny najem długoterminowy samochodu osobowego
z silnikiem diesla zgodnie ze specyfikacją, wyposażeniem i warunkami opisanymi
w Załączniku nr 2 do umowy – Specyfikacja techniczna, a także świadczenie obsługi serwisowej i innych czynności wykazanych w zapisach Umowy oraz Załączniku nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres zamówienia wskazany został we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ oraz jej załącznikach.
Czas trwania najmu to 48 miesięcy, a deklarowany limit kilometrów dla samochodu rocznie to 20 000 km.
W przypadku przekroczenia zadeklarowanego limitu kilometrów za dany rok, Zamawiający oprócz wynagrodzenia miesięcznego zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za przejechane ponad limit kilometry wg stawek zaproponowanych
w ofercie. Opłata będzie ponoszona każdorazowo po 12 miesiącach trwania umowy.
Aspekt środowiskowy:
Maksymalna emisja dwutlenku węgla 225g/km określone zgodnie z WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) światową zharmonizowaną procedurą testową dla określenia zużycia paliwa i emisji CO2 .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
Poznań 61-841
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się