Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7

» Opis zapytania

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się