Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pile poprzez przebudowę skrzyżowania z ul. Słowackiego wraz z chodnikami

» Opis zapytania

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni ulicy Wyspiańskiego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8 grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi z kostki betonowej
- nawierzchnia z kostki betonowej dwuteowej szarej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grub. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa grub. 16 cm,
- podłoże G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodników i peronów na przystankach autobusowych :
- nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285,
- podłoże G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa.

Obramowanie projektowanych nawierzchni drogowych stanowić będą:
- krawężniki wystające o wymiarach 15x30 cm posadowione na betonowych ławach fundamentowych z oporem. Zaprojektowano krawężniki wystające na wysokość 12 cm,
- krawężniki obniżone o wymiarach 15x22 cm posadowione na betonowych ławach fundamentowych z oporem zlokalizowane na wejściach z jezdni na chodniki,
- krawężniki wtopione 12x25 cm posadowione na betonowych ławach fundamentowych na zjazdach,
- obrzeża chodnikowe 8x30 cm zlokalizowane na krawędziach chodników i peronów przystanków autobusowych.

Zakres został szczegółowo opisany w załącznikach do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Zamawiający uprawniony jest do żądania złożenia oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
W przypadku wątpliwości co do respektowania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia Państwową Inspekcję Pracy o zaistniałych wątpliwościach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. gen. Władysława Andersa 10
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się