Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem 6 dygestoriów, stołu laboratoryjnego i szafy na odczynniki w Collegium Chemicum

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 6 dygestoriów, stołu laboratoryjnego i szafy na odczynniki w Collegium Chemicum.
Wspólny Słownik Zamówień: 39180000-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do SIWZ.
Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się