Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Słopnice – Mogielica w Słopnicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci napowietrznej oświetleniowej nN wraz ze słupami oświetlenia ulicznego na działkach ewidencyjnych nr 4255, 4371/1, 5121, 4357/1, 5439/2, 5569, 5510, 6656 obręb ewidencyjny Słopnice Królewskie w miejscowości Słopnice. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Słopnice 911
Słopnice 34-615
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Słopnice
Słopnice 911
Słopnice 34-615
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się