Dostawa energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA określona w Załączniku nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 1371 MWh: co stanowi sumę planowanej ilości około 1335 MWh dla zasilania podstawowego - taryfa B 23 oraz około 36 MWh dla zasilania rezerwowego - taryfa C 21. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

"Bionanopark" sp. z o.o.
Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się