Zakup systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych dla Centrum e-Zdrowia.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa i wdrożenie) systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na stacjach końcowych, tj. rozwiązania typu EDR (Endpoint Detection and Response), (zwanego dalej Systemem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się