Dostawa ładowarki kołowej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
2. CPV: 34.14.47.10-8 – ładowarki jezdne, 66.11.40.00-2 – usługi leasingu finansowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamównienia) oraz STOPZ (Specyfikacji Technicznej Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 09:50


» Lokalizacja

ul. Złotoryjska 89
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się