Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania.
2. Przedmiotem zamówienia jest dwuczęściowe badanie opinii publicznej (część A i B).
3. Badanie w „części A” ma na celu ocenę stanu zaawansowania korzystania z usług telekomunikacyjnych, zwymiarowanie problemów badawczych oraz określenie skali omawianych zjawisk. W szczególności celem badania jest określenie wpływu zmiany medium dostępowego do Internetu oraz subskrybowanej przepustowości na sytuację społeczno-ekonomiczną subskrybentów usługi.
4. W „części B” badania jego celem jest określenie czynników wpływających na liczbę usług świadczonych z wykorzystaniem nowo wybudowanej infrastruktury w ramach POPC po jej oddaniu do eksploatacji. Dodatkowo badanie pozwoli zidentyfikować problemy związane z korzystaniem z dostępnych usług na obszarach gdzie już zakończyła się realizacja inwestycji w ramach 1 i 2 konkursu POPC.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się