Wykonanie przebudowy i modernizacji Miejskiego Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji Miejskiego Stanowiska Kierowania wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 23. Przedmiotowy budynek ujęty jest w Rejestrze Zabytków. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na potrzebę modernizacji systemów oraz układu funkcjonalnego pomieszczenia przewiduje się wykonanie remontu pomieszczenia wraz z modernizacją systemów teleinformatycznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi. :
a) wymianę stolarki okiennej – okna podawczego (ścianka z oknem podawczym);
b) wymianę drzwi wejściowych -na drzwi antywłamianowe;
c) zabudowę istniejącego okna na korytarz wejściowy;
d) zmianę aranżacji pomieszczenia wraz z wyposażeniem kwaterunkowym;
e) remont ścian, sufitów i posadzek;
f) wymianę instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia;
g) wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
h) dostawę i uruchomienie systemów Miejskiego Stanowiska Kierowania z przeszkoleniem w obsłudze użytkowników, szkolenie praktyczne administratora systemu, przekazanie do użytkowania całości urządzeń z niezbędnymi certyfikatami i dokumentacją techniczną. System kontroli dostępu musi zapewniać obsługę co najmniej 1000 użytkowników;
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej z przewidzianymi prawem pomiarami etc;
j) zabezpieczenie w ramach ceny oferty wsparcia technicznego w oferowanym okresie gwarancji oraz pełnego wsparcia poprzez bezpośredni kontakt administratora z dostawcą systemów i wykonawcą instalacji i robót w trakcie eksploatowania systemów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się