Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z jego montażem (podłączeniem) w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”. Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach, zwanych dalej częścią lub częściami.

Część I
1) Zestaw komputerowy [Stacja roboczo-montażowa video z monitorem (poz.15)] - 1 kpl.
2) Komputer typu „All in one” [Sprzęt komputerowy do obróbki audio i zdjęć (poz.19)]- 1 szt.
3) Laptop [Sprzęt komputerowy do obróbki audio i zdjęć (poz.20)] - 1 szt.
4) Programy obróbki video i dźwięku licencje bezterminowe (poz.21) - 1 kpl.

Miejsce realizacji zamówienia: I. L.O. w Puławach, Aleja Partyzantów 16, 24-100 Puławy

Część II
1) Laptop (poz.2)- 1 szt.

Miejsce realizacji zamówienia: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy
UWAGA: Numer pozycji (np. poz. 15) podany jest w celu właściwej identyfikacji przez Wykonawcę i Zamawiającego pozycji w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie. Ponadto poszczególne elementy zamówienia nazwano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, o którym mowa w SIWZ i nie wskazują one (nazwy) konkretnego modelu i producenta urządzenia ani zakresu przedmiotu zamówienia (np. rodzaju oprogramowania).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Aleja Królewska 19
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiat Puławski
Aleja Królewska 19
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się