Budowa sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym oczyszczalnię ścieków z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale.
1) Budowa sieci cieplnej z oczyszczalni ścieków do Parku Wodnego Trzy Fale.
Zakres prac obejmuje:
- Węzeł cieplny sieci cieplnej w budynku energetycznym oczyszczalni ścieków, wraz z niezbędnymi robotami elektrycznymi i AKPiA,
- Sieć cieplną między Oczyszczalnią ścieków a Parkiem Wodnym Trzy Fale, wraz z odgałęzieniem na wysokości kotłowni KR-3.
- Wpięcie sieci cieplnej do węzła cieplnego w Parku Wodnym Trzy Fale wraz z niezbędnymi robotami elektrycznymi i AKPiA,
- Próby Końcowe.
2) Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym oczyszczalnię ścieków z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- połączenie rozdzielnic średniego napięcia obiektu oczyszczalni ścieków z parkiem wodnym Trzy Fale
- budowę światłowodowej linii kablowej sygnałowej
- doposażenie istniejących rozdzielni nn w zabezpieczenia potrzeb własnych rozdzielnic
- demontaż istniejącego układu pomiarowego i wykonanie nowego układu pomiarowego w stacji SN.
- budowę kontenerowej stacji rozdzielni SN-15kV na terenie Parku Wodnego Trzy Fale wraz z kompletnym wyposażeniem,
- próby Końcowe.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. E. Orzeszkowej 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się