LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZDW RZESZÓW – 5 zadań:zadanie nr 4 – RDW Ustrzyki Dolne

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
Likwidacja szkód powodziowych – RDW Jarosław, Jasło, Rymanów, Ustrzyki Dolne

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres- 3 lat dla robót nawierzchniowych, elementów bezpieczeństwa oraz elementów ulic,

Na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnieni pracownicy fizyczni na terenie placu budowy.

Oprócz wykonania robót budowlanych zamówienie obejmuje również:
• opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót.

Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarach robót dla Zadania nr 4 (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się