Przebudowa ulic: Mickiewicza, Śląskiej, Hallera i Pomorskiej w Koluszkach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy następujących ulic :
a) Mickiewicza w Koluszkach o długości 847 mb,
b) Pomorskiej w Koluszkach o długości 239 mb,
c) Śląskiej w Koluszkach o długości 250,6 mb,
d) Hallera w Koluszkach o długości 256 mb,

2. W zakres prac do realizacji wchodzi:
1) wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych oraz frezowania nawierzchni,
2) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego,
3) wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej,
4) wykonanie zjazdów i chodników dla pieszych z kostki brukowej,
5) budowę kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnienia ulic.
6) wykonanie poboczy.
7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
8) wykonanie robót towarzyszących.
Miejsce realizacji: ulica Mickiewicza, Śląska, Hallera i Pomorska w Koluszkach.

3. Szczegółowy zakres prac do wykonania ujęty jest w :
1) Przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Projektach budowlano – wykonawczych oraz materiałach do zgłoszenia robót budowlanych będących załącznikami nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikiem nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:40


» Lokalizacja

ul. 11-go Listopada 65
Koluszki 95-040
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11-go Listopada 65
Koluszki 95-040
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się