Remont elewacji budynku nr 7 - ETAP II ELEWACJE - na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859.

» Opis zapytania

1.4. Zakres opisanych robót obejmuje m.in.:

1) ustawienie rusztowań z zabezpieczeniem siatką ochronną, oraz wykonanie daszków nad wejściem do budynku i wjazdem na teren Akademii,
2) usunięcie oraz oczyszczenie luźnych i niestabilnych fragmentów starych tynków ścian, ościeży, cokołów i bonii,
3) czyszczenie strumieniowo-ścierne tynków elewacji,
4) renowację ścian, ościeży i cokołów,
5) renowację i odtworzenie elementów balustrad balkonowych – tralek balkonowych z pochwytem-czapą (balkony na poziomie 1 piętra), jak również murków wykończonych płytkami ceramicznymi (balkony na poziomie 2 piętra)
6) renowację posadzek balkonowych z płytek i lastriko wraz z zabezpieczeniem powierzchni poprzez krystalizację,
7) przywrócenie pierwotnego wyglądu gzymsów,
8) skucie tynku żywicznego i przywrócenie pierwotnego wyglądu tynków na elewacji i cokole budynku,
9) przywrócenie pierwotnych boni na elewacji,
10) uzupełnienie brakujących tynków i naprawę pęknięć,
11) rozebranie rynien i rur spustowych, opierzeń,
12) montażu nowych rynien, rur spustowych, opierzeń,
13) gruntowanie i malowanie farbami renowacyjnymi tynków ścian, ościeży, cokołów i gzymsów,
14) wykonanie hydrofobizacji powierzchni tynków,
15) wykonanie renowacji drzwi wejściowych oraz renowacji schodów wejściowych wyczyszczenie i impregnacja),
16) wymianę wsporników i przewodów instalacji odgromowej na ścianach drut Ø 8,
17) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej po zakończeniu robót,
18) wywiezienie i utylizację gruzu, odtworzenie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach wraz z przełożeniem opaski z klinkieru.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Śmidowicza 69
Gdynia 81-127
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69
Gdynia 81-127
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się