Zakup i dostawa 2 szt. nowych, nieużywanych laptopów do szkół prowadzonych przez Miasto Jasło w ramach Programu „Zdalna szkoła+” realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa 2 szt. nowych, nieużywanych laptopów do szkół prowadzonych przez Miasto Jasło w ramach Programu „Zdalna szkoła+” realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
1. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Zakupiony sprzęt powinien być zgodny z opisem zamieszczonym w zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca przed dokonaniem zakupu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji model sprzętu jaki zamierza nabyć w ramach Zamówienia.
3. Okres gwarancji: Wykonawca musi zapewnić minimalne okresy gwarancji określone w zał. nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 12
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Miasto Jasło
ul. Rynek 12
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się