PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO KOŚCIERSKIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego. Zaprojektowano następujące odcinki
1.1. od km 0+000,00 – 0+157,80 – nawierzchnia z betonu asfaltowego;
1.2. od km 0+157,80 – 0+340,92 – nawierzchnia z istniejącego brukowca oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1.3. od km 0+340,92 – 578,79 – nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:
2.1. Projekt budowlany: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 370 w miejscowości Grabowo Kościerskie;
2.2. Przedmiar robót: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 370 w miejscowości Grabowo Kościerskie;
2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 370 w miejscowości Grabowo Kościerskie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościerska 9
Nowa Karczma 83-404
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9
Nowa Karczma 83-404
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się