Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (V Pakietów)

» Opis zapytania

Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (V Pakietów) w ilościach i w asortymencie wymienionym w formularzu asortymentowo – cenowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się