PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR106704R W M. KORZENIÓW

» Opis zapytania

Przebudowa drogi gminnej nr 106704 R położona w miejscowości Korzeniów w km 0+000 – 0+676 na działce: nr ewid. 492/1. Administracyjnie jest to obszar Gminy Żyraków w powiecie dębickim województwa podkarpackiego.
Zakres robót składa się z:
1) ułożenia warstwy profilowej z betonu asfaltowego oraz warstwy scieralnej nawrzieczhni asfaltowej,
2) wykonania poszerzenia jezdni do 5 m,
3) wzmocnienia konstrukcji drogi z nawierzchnią na odcinku 676 m,
4) jednostronnego ustawienia krawężników na całym odcinku drogi.
5) wykopów pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz osadniki
6) wykonania studzienek ściekowych Dn 500 z wpustem jezdniowym i osadnikiem
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w części III SIWZ – OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja


Żyraków 39-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Żyraków

Żyraków 39-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się