Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego należy wykonać w szczególności: 1) Dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia przez Zamawiającego zamierzenia budowlanego właściwemu organowi, 2) Wybudowanie drewnianej wiaty piknikowej o wymiarach D/S/W - 6,0m/3,0m/3,95m wraz z wyposażeniem, 3) Wybudowanie boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach D/S - 15,0m/8m i powierzchni użytkowej 120,0m2 wraz z pracami towarzyszącymi 4) Wybudowanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej i wymiarach 6,26m x 6,93m (powierzchni 43,38m2) oraz wyposażeniem 5) Wykonanie siłowni plenerowej składającej się z trzech urządzeń, 6) Wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wyrównanie terenu i nawiezienie humusu gr. 5,0cm, wysianie trawy na powierzchni 1000,00m2 oraz wykonanie nasadzeń wzdłuż granicy działki: tuje 70 szt. co 50cm

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pilska 3
Szczecinek 78-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Szczecinek
Pilska 3
Szczecinek 78-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się